فرزانه توسلی در میان ۱۰ دروازه‌بان زن برتر سال فوتسال جهانقدرتمندترین زن جهان

مرکل،صدر اعظم آلمان برای هشتمین بار پیاپی از سوی مجله آمریکایی فوربس به عنوان قدرتمندترین زن جهان انتخاب شد.روز جهانی حقوق بشر

امروز ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر نامگذاری شده است.

صفحه1 از23