• فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا

توان یاب توانمندحضانت فرزند معلول

 همیشه بعد از طلاق در صورت وجود فرزند زوجین این فرزند باید به یکی از والدین سپرده شود، اما حضانت فرزند معلول باید توسط مرکز کارشناسی شده و بعد درمورد حضانت آن تصمیم گیرند.رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: برای خانه‌های با ظرفیت دو معلول به بالا 25 میلیون تومان توسط سازمان بهزیستی و بنیاد مستضعفان و 5 میلیون تومان نیز توسط خیرین مسکن ساز تامین می‌شود. رئیس مرکز صدور گواهینامه راهور ناجا گفت: در شهر تهران دو آموزشگاه ویژه معلولان در جنوب شرقی و مرکزشهر داریم. شرایط دریافت کارت بلیت های یکساله (رایگان برای توان یابان ) مصاحبه با دكتر اعظم مرادي معلول موفق اصفهاني ، عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور

صفحه1 از3