• فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا


توانایی شگفت انگیز بانوی توان یاب ایرانی

خبرگزاری اسوشیتدپرس در گزارشی ، توانایی شگفت انگیز بانوی توان یاب ایرانی که بدون دست نقاشی ، خوشنویسی ، قالی بافی، آشپزی وخرید می کند را به تصویر کشیده است. 

اشتراک گذاری مقاله