• فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا


شایستگی منابع انسانی

 

مدیریت رفتار سازمانی

نظام ارزیابی عملکرد کارکنان

اصول و فنون مصاحبه

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مقررات اداری و استخدامی شرکت ها آشنايي  با  سيستمهاي  تعیين  حقوق  و  دستمزد

طراحی و تئوری های سازمان

مقررات اداری و پرسنلی کارکنان

آسیب شناسی منابع انسانی

طبقه بندی و ارزیابی مشاغل

کار آفرینی سازمانی

اصول قرار دادهای اداری و قوانین بیمه

مبانی و اصول ساختار سازمان

روانشناسی کار(صنعتی)

برنامه  ريزي  جانشين  پروري

طراحی مسیرهای شغلی

سنجش و ارزیابی نیروی انسانی

فرآيند  گروه  بندي  سمتهاي  سازماني

نرم افزارهای مدیریت منابع انسانی شايسته  سالاري  در نظام  اداري طراحي  مسيرهاي  شغلي
فرآيند  برنامه  ريزي  انتصابات  كاركنان    

 

اشتراک گذاری مقاله