• فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا


شایستگی های تخصصی حوزه آموزش سازمانی

مدیریت آموزش وتوسعه

برنامه  ريزي  استراتژيك  آموزش

مبانی آموزش های شایسته محور

طراحی و برنامه ریزی  آموزش جامع سازمانی

نیاز سنجی آموزشی

طراحی مدل شایستگی

طراحی الگوی توانمند سازی منابع انسانی

تكنولوژي  آموزشي

آشنایی و طراحی مرکز ارزیابی

مربیگری آموزشی

بودجه  بندي  آموزش

طراحی الگوی برنامه درسی محیط کار

ارزیابی اثربخشی آموزش

آموزش  مجازي

روشها و فنون تدریس سازمانی

بازگشت  سرمايه  در  آموزش

گیمیفیکیشن

آشنایی بااستاندارد های آموزشی

مانیتورینگ آموزش

طراحی برنامه توسعه فردی

نرم افزارهای آموزشی و کاربرد آنها

 

نيازسنجي  آموزشي  با  الگوي دیکوم

آشنايي  با  اصول  و  فرآيند  يادگيري و آموزش بزرگسالان

اشتراک گذاری مقاله