• فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا


خدمات آماج

 

 موسسه آماج فرا توسعه نگر در سه حوزه اصلی  به سازمان ها خدمت رسانی می کند. عبارتند از:

  • خدمات آموزشی
  • خدمات پژوهشی
  • خدمات مشاوره

این خدمات بر اساس فلسفه آماج و با تکیه بر هدف شکل گیری موسسه آماج، طراحی و اجرا می شود.

خدمات آموزشی موسسه آماج شامل برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی، همایش ها، کنفرانس ها، تورهای آموزشی مخصوص مدیران و کارکنان سازمان های دولتی، غیر دولتی و برگزاری دوره های آموزشی کاربردی برای زنان شاغل و همچنین همسران و خانواده های کارکنان

می باشد.

در بخش آموزش مدیران با توجه به تقسیم بندی انجمن مدیریت آمریکا و تجارت سازمان های داخلی، که نشان می دهد امروزه صرفا پیروی از شرح شغل های تعریف شده برای مدیران، آن ها را به موفقیت نمی رساند، ما را به این فکر وا داشت که به برگزاری دوره ها در حیطه شایستگی های مدیران بپردازیم، تا مدیران ما علاوه بر انجام وظایف تخصصی مدیریتی، مهارت های عمومی فردی خود را نیز ارتقاء و بهبود بخشند. همچنین در بخش منابع انسانی نیز علاوه بر برگزاری دوره های مختلف تخصصی برای کارآمد کردن نیروی انسانی در حال کار، مفتخریم که اعلام کنیم، علاوه بر توجه به نیروی انسانی در حال کار، به نیازهای زنان شاغل، خانواده کارکنان و نیروی در حال بازنشته شدن نیز در طراحی دوره ها توجه ویژه نموده ایم.

 

خدمات پژوهشی

موسسه آماج  در پژوهش حوزه منابع انسانی و آموزش دارای تجربیات با ارزشی است. از آن جایی که منابع انسانی سازمان ها و آموزش آن ها سهم عمده ای در بهبود کیفیت هر سازمانی دارد و پژوهش های علمی زیر بنای آموزش و توسعه منابع انسانی و ارتقاء عملکرد می باشد، تیم پژوهشی موسسه آماج در خدمت سازمان ها می باشد.

پژوهش های انجام شده توسط این موسسه در حوزه های مختلفی است از جمله:

تعیین سبک های مدیریت تعارض سازمانی، سبک های انگیزش و یادگیری کارکنان، عوامل ثاثیر گذار بر رضایت کارکنان سازمان ها، عوامل اثر بخشی آموزش های ضمن خدمت سازمان ها ،طراحی مدل برنامه درسی بر اساس شایستگی ها برای کارکنان سازمان، ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان، طراحی مدل شایستگی، طراحی مرکز ارزیابی و.... می باشد.

خدمات مشاوره ای:

امروزه ثابت شده است که منابع انسانی هر بخش و سازمانی جز قوی ترین مهره های آن سازمان برای پیشرفت و توسعه روزافزون به شمار می رود. با توجه به اهمیت این مساله، موسسه آماج علاوه بر آموزش منابع انسانی با تشکیل تیم حرفه ای  مشاوره به ارائه خدمات مشاوره ای می پردازد. وهمچنین، تجارب نشان می دهد که همسران و خانواده های شاغلین سازمانی تاثیر فراوانی در عملکرد کارکنان دارند، که کمتر به این امر توجه می شود، به همین دلیل، موسسه آماج به کمک تیم حرفه ای خود در حوزه خانواده و همسران شاغلین هم به فعالیت پرداخته، و با ارائه طرح های آموزشی و دوره های مشاوره در این امر پیشرو می باشد.

فعالیت مشاوره ای در حوزه های مثل طراحی مدل های شایستگی، آموزش های مبتنی بر شایستگی ها، مدیریت استعداد، نیاز سنجی آموزشی، آسیب شناسی آموزشی، طراحی نظام آموزشی، گزینش و به کار گماری نیروی انسانی کارآمد، نگهداشت آنان  و ارزیابی ها و...ارائه می دهد.

اشتراک گذاری مقاله