آخرین اخبارروز معلولان مبارك

امروز دوازدهم آذر، روز جهانی افراد دارای معلولیت است.مهارتهاي خاص براي موفقيت

زنان به مهارتهاي  خاص براي موفقيت در  كار خود نياز دارند كه از مهمترين آنها مهارت مديريت مي باشد كه متفاوت از مردان است.گزارش وضعیت اجتماعی مردان ایران

صفحه2 از6