• فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا


روز جهانی ایدز

امروز اول دسامبر روز جهانی ایدز است.


زنانِ مبتلا به ایدز، ، بی‌بند‌و بار، خیابانی و... نیستند. از برچسب زدن به انسان‌ها دست برداریم.

برای پیشگیری از ابتلا به بیماری ایدز، نیاز به هزینه زیادی نیست، تنها کافی است سطح دانش و آگاهی افراد را در جامعه افزایش دهیم؛ آموزش از دردها و پیامدهای سوء پس از ابتلا و تحمیل بار گزاف درمان می کاهد.

اشتراک گذاری مقاله