• فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا


نشست نقش زنان در مجلس شورای اسلامی (رونمایی از کتاب زن در تاریخ مجلس های ایران)

سخنرانان:

زهرا شجاعی - زهرا نژاد بهرام - الهه کولایی

دوشنبه 12 آذر
ساعت: 14:30-16:30

آخرین ویرایش در 1397/09/10

اشتراک گذاری مقاله