• فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا


مروری بر شروط ضمن عقد

سخنران: سارا باقری
وکیل پایۀ یک دادگستری
سه‌شنبه سیزدهم آذرماه
ساعت ۱۵ الی ۱۷
میدان توحید؛ دانشکدۀ پرستاری و مامایی دانشگاه تهران ؛ ساختمان مامایی؛ طبقۀ اول

 

آخرین ویرایش در 1397/09/10

اشتراک گذاری مقاله