• فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا


روز معلولان مبارك

امروز دوازدهم آذر، روز جهانی افراد دارای معلولیت است.


زنان دارای معلولیت بیشتر از دیگر زنان در معرض طرد اجتماعی هستند. در فرهنگی که بدن زن محور خوشبختی یا بدبختی‌اش تعریف می‌شود، زنانی که از حیث جسمانی متفاوت‌اند، تبعیض مضاعفی را تجربه می‌کنند.


در این فرهنگ زنان در بسیاری کارها و مشاغل جدی گرفته نمی‌شوند. چه برسد به اینکه معلولیت نیز داشته باشند؛ خیلی‌ها در توانمندی‌های آن‌ها تردید می‌کنند، خوش‌بین نیستند، ترحم می‌کنند و...

 

آخرین ویرایش در 1397/09/12

اشتراک گذاری مقاله