• فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا


پروانه سلحشوری: ۶درصد دختران در سنین۱۰ تا ۱۴ سال ازدواج می کنند

پروانه سلحشوری: ۶درصد دختران در سنین۱۰ تا ۱۴ سال ازدواج می کنند

نماینده مجلس:

 سن ازدواج در منطقه شمیرانات برای دختران ۳۰ سال و برای پسران ۳۴سال است.

۶درصد دختران در سنین۱۰ تا ۱۴ سال ازدواج می کنند و بسیاری از آنان بعد ۳۰سالگی در خطر سرطان هستند./ایرنا

اشتراک گذاری مقاله