• فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا


گوگل به افتخار نقاش و مجسمه‌ساز ترکیه‌ای لوگویش را تغییر داد

گوگل به افتخار نقاش و مجسمه‌ساز ترکیه‌ای لوگویش را تغییر داد
▫️گوگل لوگوی خود را به مناسبت ۷ ژانویه زادروز شاهزاده #فخرالنساء_زید تغییر داد.

اشتراک گذاری مقاله