• فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا


قرائتی پس از گذشت چهل سال اعلام كرد كه در مدارس دخترانه، همه زن هستند اما لباس سیاه می‌پوشند.

قرائتی پس از گذشت چهل سال اعلام كرد كه در مدارس دخترانه، همه زن هستند اما لباس سیاه می‌پوشند. رنگ سیاه خشن است و باید لباس‌های رنگارنگ استفاده شود./پانا

اشتراک گذاری مقاله