• فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا


شیخ احمد الطیّب در توئیت خود و همچنین بیانیه تلویزیونی اعلام کرد چند همسری نتیجه فهم نادرست از قرآن و سنت پیغمبر است

شیخ احمد الطیّب در توئیت خود و همچنین بیانیه تلویزیونی اعلام کرد چند همسری نتیجه فهم نادرست از قرآن و سنت پیغمبر است.امام الازهر که فوریه با پاپ فرانسیس ملاقات کرده بود تاکید کرد معتقدان به چند همسری اشتباه می‌کنند و مرد مسلمان که دوست دارد چند همسر داشته باشد، باید به این موضوع توجه کند که اگر عدالت نداشته باشد، نمی‌تواند چند همسر داشته باشد.وی تاکید کرده است که زنان نیمی از جامعه ما هستند و نادیده گرفتن آنها مانند این است که با یک پا راه برویم!

اشتراک گذاری مقاله