• فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا


ناسا در آستانه روز جهانی زن برای نخستین بار نخستین سفر فضایی که تمام فضانوردان زن هستند به زودی (اواخر این ماه) به انجام برساند.

به گزارش ان-بی سی نیوز، ناسا در آستانه روز جهانی زن، اعلام کرد به همین مناسبت تصمیم گرفته برای نخستین بار در تاریخ فضانوردی جهان، نخستین سفر فضایی که تمام فضانوردان و نیز کل این تیم فضانوردی زن هستند به زودی (اواخر این ماه) به انجام برساند.

اشتراک گذاری مقاله