• فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا


حمید صرامی، سرپرست معاونت کاهش تقاضا ستاد مبارزه با مواد مخدر، گفته است در ایران ۱۵۶ هزار زن معتاد هستند

حمید صرامی، سرپرست معاونت کاهش تقاضا ستاد مبارزه با مواد مخدر، گفته است در ایران ۱۵۶ هزار زن معتاد هستند. وى همچنین گفته است این رقم معادل ۹ درصد جمعیت معتادان ایران است.در ادامه این گزارش همچنین آمده است در ایران دو میلیون و ۸۰۲ هزار و ۸۰۰ نفر مصرف کننده مستمر مواد مخدر در سن ۱۵ تا ۶۴ سال هستند./ایرنا

اشتراک گذاری مقاله