• فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا


امروز ۱۲ مارس، روز جهانی مبارزه با سانسور در اینترنت است. هدف این روز ترویج اینترنت آزاد و مبارزه با سانسور اینترنتی است

امروز ۱۲ مارس، روز جهانی مبارزه با سانسور در اینترنت است. هدف این روز ترویج اینترنت آزاد و مبارزه با سانسور اینترنتی است.علاوه براین در ۱۲مارس۱۹۸۹ وب جهان گستر (WWW) نیز متولد شده‌است. ایران در لیست کشورهای سانسورکننده اینترنت قرار دارد.

اشتراک گذاری مقاله