• فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا


شکستن رکورد محاسبه عدد پی

هاروکا_ایوائو کارمند شرکت گوگل در ژاپن توانست با محاسبه تا ۳۱ تریلیون عدد اعشار، رکورد محاسبه عدد پی را بشکند. گوگل این خبر را ۱۴ مارس که برابر با روز جهانی عدد پی است منتشر کرد.

▫️خانم آیوائو به بی‌بی‌سی گفت از این که توانسته رکورد این محاسبات را بشکند خیلی غافلگیر شده است و ادامه داد می‌خواهد به این محاسبات ادامه دهد.

▫️خانم آیوائو با استفاده از خدمات ابری شرکت گوگل توانسته این محاسبه را انجام دهد. عدد پی برابر نسبت محیط یک دایره به قطر آن است. عدد پی با سه رقم اول آن ۳/۱۴ شناخته می‌شود و گفته می‌شود ارقام اعشار آن بینهایت است.

▫️این محاسبات نیاز به ۱۷۰ترابایت فضا داشت (برای مقایسه، هر یک ترابایت برابر است با ۲۰۰هزار فایل موسیقی) همچنین ۲۵ دستگاه مجازی در مدت ۱۲۱ روز آن را محاسبه کردند.

اشتراک گذاری مقاله