• فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا


دادگاه عالی کره جنوبی در سئول اعلام کرد مقررات کنونی مربوط به منع سقط جنین با قانون اساسی کشور در تضاد است

دادگاه عالی کره جنوبی در سئول اعلام کرد مقررات کنونی مربوط به منع سقط جنین با قانون اساسی کشور در تضاد است.به گفته دادگاه طبق قانون منع سقط جنین در قوانین کیفری کره جنوبی "زنی که مبادرت به سقط جنین کند از حمایت قانون محروم می‌شود و حق تصمیم‌گیری آزادانه درباره زندگی خود را ازدست می‌دهد".به نظر دادگاه عالی منع سقط جنین حق تندرستی زنان را محدود می‌کند و آنها را از دسترسی مطمئن و به‌هنگام به درمان پزشکی باز می‌دارد.دادگاه عالی تصریح می‌کند که جنین در بطن مادر از موجودیت کامل و مستقل برخوردار نیست، لذا به خودی خود از حق زندگی برخوردار نیست و تنها مادر اوست که باید درباره او تصمیم بگیرد.
به نظر قاضیان دادگاه عالی قانون منع سقط جنین تنها تا پایان سال جاری میلادی (۲۰۱۹) معتبر خواهد بود. ۹ قاضی دادگاه به پارلمان کشور مهلت دادند که تا پایان سال ۲۰۲۰ مقررات تازه‌ای منطبق با قانون اساسی برای سقط جنین وضع کند.

اشتراک گذاری مقاله