• فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا


طبق آخرين بررسي ها، 436 دختر کمتر از پانزده سال در استان مرکزی به علت ازدواج و مشکلات مالی ترک تحصیل کرده اند

طبق آخرين بررسي ها، 436 دختر کمتر از پانزده سال در استان مرکزی به علت ازدواج و مشکلات مالی ترک تحصیل کرده اند. فولادوند،مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: دخترانی که ازدواج می کنند،می گویند که «خانواده همسرشان به آن ها اجازه ادامه تحصیل نمیدهند». تعداد دختران دانش آموز ازدواج کرده ، بسیار بیشتر از آن هایی است که ترک تحصیل کرده اند.

اشتراک گذاری مقاله