• فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا


فدراسیون بوکس ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده این فدراسیون در زمینه بوکس بانوان هیچ فعالیتی ندارد

فدراسیون بوکس ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده در تمرینات و برگزاری مسابقه صدف خادم، بوکسور زن ایرانی هیچ نقشی نداشته است و متذکر شده که این فدراسیون در زمینه بوکس بانوان هیچ فعالیتی ندارد. در این بیانیه آمده: «برگزاری مسابقات و تمرینات این رشته ورزشی در هر مکانی مربوط به این فدراسیون نیست و مسؤولیت آن با برگزار کنندگان و یا شخص شرکت کننده خواهد بود.

اشتراک گذاری مقاله