• فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا


جهانگیری معاون اول رئیس جمهور: دولت شنیده بود که شادروان میرزاخانی اصرار داشت فرزندش تابعیت ایرانی داشته باشد

جهانگیری معاون اول رئیس جمهور: دولت شنیده بود که شادروان میرزاخانی اصرار داشت فرزندش تابعیت ایرانی داشته باشد، بنابراین دولت قانون قدیمی تابعیت که فرزند از پدر تابعیت می گرفت را تغییر داد و لایحه‌ای به مجلس فرستاد تا فرزند بتواند از مادر هم تابعیت بگیرد، این لایحه در مجلس است.

اشتراک گذاری مقاله