شایستگی‌های مدیران و فردی


شایستگی‌های مدیران

تفاوت عملکرد مدیران زمانی قابل اندازه‌‌گیری است که معیاری برای شایستگی مدیران تعریف شود و سازمان بتواند با شناسایی نقاط بهبود، برنامه توسعه فردی را برای مدیران تهیه و اجرا نماید. شایستگی، دانش، مهارت و نگرشی است که به ‌طور مستقیم بر عملکرد تاثیر می‌گذارد. تغییر و تحولات سریع در دنیای سازمانی نشان می‌دهد که انتظار از شایستگی‌های مدیران بسیار بیشتر از نگاه‌های سنتی گذشته خواهد بود و چنانچه مدیران نتوانند این شایستگی‌ها را کسب کنند، خود و سازمان را با چالش‌های زیادی مواجه خواهند نمود. امروزه سازمان‌های پیشرفته و موفق دنیا مدیران را بر اساس شایستگی آموزش می‌دهند، به دلیل اهمیت موضوع گروه آماج، شایستگی‌های اساسی مدیران را که در اکثر مدل‌های شایستگی سازمان‌های ایرانی و خارجی مشخص شده‌اند را مبنای آموزش‌های مدیران قرار داده است.

شایستگی‌های فردی
پویایی، توسعه و موفقیت‌های سازمانی مبتنی بر نیروی انسانی شایسته، توسعه‌یافته و توانمند است در رویکرد آموزش مبتنی بر شایستگی هدف پرورش نیروهای قابل و باصلاحیتی است که مسوولیت رشد توسعه خود را بر عهده گرفته و نسبت به آموزش نگرش مثبت دارند، چنین افرادی در هر پست سازمانی که قرار بگیرند، عملکرد بالایی خواهند داشت. گروه آماج شایستگی‌های فردی مهم و ضروری را مبنای آموزش‌های خود قرار داده است و در کنار انتقال دانش و ارتقا سطح مهارت افراد، تغییر نگرش آنان نیز مورد تاکید و از اهداف اساسی است.

آخرین ویرایش در 1397/08/19

اشتراک گذاری مقاله