• فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا


خانم ميازا اشينافی وکیل مدافع حقوق بشر

دو زن در بالاترین مسندهای اتیوپی در کمتر از دو هفته

 

خانم ميازا اشينافی وکیل مدافع حقوق بشر از پیشگامان دفاع از حق زنان در اتیوپی است. او در اول نوامبر سال جاری میلادی به عنوان رئیس دادگاه عالی اتیوپی انتخاب شد. این در حالی است که کمتر از سه هفته پیش "سهله ورک زوده" به عنوان اولین زن رییس جمهور اتیوپی انتخاب شد.

عکس سمت راست متعلق به ميازا اشينافي و عکس سمت چپ متعلق به سهله ورک زوده است.

اشتراک گذاری مقاله