• فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا


مبینا علی‌نسب در شطرنج زنان جهان

مبینا علی‌نسب در شطرنج زنان جهان به میزبانی روسیه با یک برد و یک تساوی، اولین دختر ایرانی تاریخ شد که به مرحله دوم صعود می‌کند.

اشتراک گذاری مقاله