• فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا


۲ زن مسلمان وارد مجلس نمایندگان امریکا شدند

برای اولین بار یک ایرانی و ۲ زن مسلمان وارد مجلس نمایندگان امریکا شدند.


آنا_اسکیمانی ۲۸ ساله اولین ایرانی-آمریکایی است که توانست در انتخابان مجلس ایالت فلوریدا پیروز شود.

اشتراک گذاری مقاله