• فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا
  • فرزانه فرزادنیا


چگونه الگویی برای دختربچه‌ها باشیم؟

چگونه الگویی برای دختربچه‌ها باشیم؟:ما در کنار هم می‌توانیم دختران را تشویق کنیم تا نسل بعدی رهبران زن پرورش یابند. دختران معمولا به زنان به چشم الگویی برای نحوه تفکر و رفتار نگاه می کنند.

وقتی ما با اعتماد به نفس صحبت کنیم، ریسک پذیر باشیم و دستاوردهای متعلق به خود داشته باشیم، نمونه‌های مثبتی در اختیار دختران قرار می‌دهیم. هر روز، فرصت‌های بسیار در اختیار ماست تا به دختران کمک کنیم تا اعتماد به نفس و مهارت‌های لازم برای رهبری را به دست آورند.

در بخش «الگوی دختربچه‌ها باشیم» چند نکته برای توانمندتر کردن دختران را بررسی می‌کنیم.

آیا می‌دانستید؟

پسران بیش از دختران در کلاس صحبت می‌کنند، بیشتر به سوالات جواب می‌دهند و کمتر کسی میان حرفشان می‌پرد. به دختران بیاموزید که دستان را بلند کنند و با اعتماد به نفس صحبت کنند.

موقعیت:

ممکن است دخترها هنگام صحبت کردن، خود را دست کم بگیرند. بسیاری از دخترها در صحبت‌هایشان از عباراتی نظیر «یه جورایی» و ... استفاده می‌کنند و گفته خود را تضعیف می‌کنند. برخی نظراتشان را با عباراتی نظیر «نمی‌دانم درست است یا نه، ولی...» یا به صورت سوالی بیان می‌کنند. این نحوه جمله‌بندی، شفافیت و اطمینان بیانشان را کاهش می‌دهد و این عادت تا بزرگسالی در فرد باقی می‌ماند.

راه حل:

با اعتماد به نفس صحبت کنید تا دختران آن را بشنوند و بیاموزند. از بیان نظراتتان با تردید یا پوزش اجتناب کنید. اگر دیدید دختری با چنین عاداتی صحبت می‌کند برایش توضیح دهید که چطور این نحوه بیان باعث دست کم گرفتن ایده‌اش می‌شود. به او یادآوری کنید که فقط محتوای صحبت نیست که اهمیت دارد، بلکه نحوه بیان آن نیز بسیار مهم است.

اشتراک گذاری مقاله