به سایت موسسه آماج فرا توسعه نگر خوش آمدید

کاربر میهمان

رسالت موسسه، مشارکت و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به سازمانهای یادگیرنده است

مبانی مدیریت

از : دکتر اعرابی

مبانی مدیریت

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

از:دکتر اعرابی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مفاهیم مدیریت استراتژیک

از:دکتر اعرابی

مفاهیم مدیریت استراتژیک

فرهنگ واژگان رفتار سازمانی

از:دکتر اعرابی

فرهنگ واژگان رفتار سازمانی

تحقیقات بازاریابی

از:دکتر اعرابی

تحقیقات بازاریابی

69 بازی مبتنی بر یادگیری

از:آقای مسعود دوج

69 بازی مبتنی بر یادگیری

استراتژی تدریس

از :آقای مسعود دوج

استراتژی تدریس

مدیریت بحران

از:مهندس توکلی

مدیریت بحران

اصول و مبانی مدیریت بحران در صنایع

از :مهندس توکلی

اصول و مبانی مدیریت بحران در صنایع

فرماندهی حادثه

از:مهندس توکلی

فرماندهی حادثه

سناریو نویسی در حوادث صنعتی

از:مهندس توکلی

سناریو نویسی در حوادث صنعتی

ارزیابی خطر

از:مهندس توکلی

ارزیابی خطر

مذاکره در HSE

از:مهندس غلامحسین پرمون

مذاکره در HSE

استاندارد ایمنی ، بهداشت و محیط زیست

از:غلامحسین پرمون

استاندارد ایمنی ، بهداشت و محیط زیست

آتش نشانی و اطفای حریق

از:غلامحسین پرمون

آتش نشانی و اطفای حریق

آشنایی با سیستم اعلام و اطفای حریق

از:غلامحسین پرمون

آشنایی با سیستم اعلام و اطفای حریق

آشنایی با سیستمهای مدیریتی HSE

از:غلامحسین پرمون

آشنایی با سیستمهای مدیریتی HSE

آشنایی با مخازن ذخیره

از:غلامحسین پرمون

آشنایی با مخازن ذخیره

آشنایی با تجهیزات حفاظت فردی

از:غلامحسین پرمون

آشنایی با تجهیزات حفاظت فردی

آمادگی و مقابله با سوانح جمعی

از:غلامحسین پرمون

آمادگی و مقابله با سوانح جمعی

از حادثه آموخت

از:غلامحسین پرمون

از حادثه آموخت

پدافند غیر عامل در نفت گاز پتروشیمی

از:غلامحسین پرمون

پدافند غیر عامل در نفت گاز پتروشیمی

بیماریهای ناشی از کار و پیشگیری از آن

از:غلامحسین پرمون

بیماریهای ناشی از کار و پیشگیری از آن

راهنمای پرمیت سیستم مجوز انجام کار

از:غلامحسین پرمون

راهنمای پرمیت سیستم مجوز انجام کار

کنترل منابع انرژی بالقوه خطرناک

از:غلامحسین پرمون

کنترل منابع انرژی بالقوه خطرناک

گاز هیدروژن سولفید و راههای مقابله با آن

از:غلامحسین پرمون

گاز هیدروژن سولفید و راههای مقابله با آن

مبانی ایمنی صنعتی

از:غلامحسین پرمون

مبانی ایمنی صنعتی

مدیریت بحران

از:غلامحسین پرمون

مدیریت بحران

مدیریت واکنش در شرایط اضطراری

از:غلامحسین پرمون

مدیریت واکنش در شرایط اضطراری

روانشناسی کار

از:دکتر فرزانه فرزادنیا

روانشناسی کار