به سایت موسسه آماج فرا توسعه نگر خوش آمدید

کاربر میهمان

رسالت موسسه، مشارکت و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به سازمانهای یادگیرنده است

دوره های فشرده مدیریت حرفه ای MBA

با هدایت و نظارت پروفسور اعرابی برگزار خواهد شد:

  • MBA فشرده گرایش مدیریت نفت و گاز
  • MBA فشرده گرایش توسعه کسب و کار
  • MBA فشرده گرایش استراتژی
  • MBA فشرده گرایش بازاریابی و فروش
  • MBA فشرده گرایش تولید و عملیات
  • MBA فشرده عمومی مدیریت
  • MBA فشرده گرایش منابع انسانی
  • MBA فشرده گرایش مالی
  • MBA فشرده گرایش IT