به سایت موسسه آماج فرا توسعه نگر خوش آمدید

کاربر میهمان

رسالت موسسه، مشارکت و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به سازمانهای یادگیرنده است

دوره های شایستگی های زنان

              توسعه پایدار را توسعه ‏ای انسان محور تعریف كرده‏ اند كه موجب بیشترین تغییر مثبت و ماندگار در افراد جامعه می‏شود. فراگیری این تغییرات در همه قشرهای اجتماعی و درگیركردن تمامی افراد و گروه‏ ها در فرآیند توسعه مهمترین وجه تمایز توسعه پایدار از تعریف ‏های پیشین توسعه یافتگی بشمار می‏رود. زنان نیز  به عنوان نیمه‏ ای از جامعه بشری در توسعه پایدار نقشی محوری به عهده دارند و  در واقع شرط تحقق توسعه پایدار حضور و مشاركت واقعی و فعال زنان در فرآیند توسعه است. اما بی تردید حضور و مشاركت واقعی زنان در گرو توانمندی آنها است. به عبارتی توانمند سازی زنان مقدمه ‏ای لازم برای حضور آنها در جریان توسعه است.

          از سویی دیگر زنان نقش کلیدی درتربیت فرزندان، بقای خانواده، انتقال و ارتقا ارزشهای فرهنگی و معنوی جامعه بر عهده دارند و آنان ستونهای محکم  جامعه سالم ، شاداب و مقید به ارزشهای انسانی می باشند. بنابراین زنان با توجه به نقش های چند گانه که برعهده دارند   باید آموزش های ویژه دیده تا وظایف فردی، خانوادگی و اجتماعی خود را به بهترین شکل ممکن انجام بدهند.

        موسسه آماج بر اساس مطالعات تطبیقی و کسب نظر خواهی از شاغلان سازمان های داخلی   دوره هایی را برای بانوان شاغل در سازمانها و همسران کارکنان سازمان ها طراحی کرده است  تا به این نیاز اساسی پاسخ مناسب در خور بانوان شاغل بدهد .

دوره های مخصوص زنان

 1. زنان و مدیریت زمان
 2. زنان رهبران حل تعارضات محیط کار
 3. برقراری تعادل در زندگی شغلی، شخصی ، خانوادگی
 4. آشنایی با مراحل رشد کودکان
 5. زنان و ارتباطات اثر بخش سازمانی
 6. ویژگی های مدیریت و رهبری زنان
 7. مهارتهای مذاکره برای زنان
 8. شناخت مشکلات کاری همسران
 9. بهداشت جسمانی و روانی زنان شاغل
 10. زنان شاغل و تحکیم بنیان های خانواده
 11. مهارتهای فرزند پروری
 12. مهارتهای زندگی برای زنان شاغل
 13. مدیریت منابع استرس زنان در محیط کار
 14. اطاق فکر زنان، گفتگوهای زنانه
 15. خود باوری در محیط کار
 16. افسردگی زنان و راههای مقابله با آن
 17. زنان و فلسفه، شناخت اسطوره های زنان
 18. چالش سنت، مدرنیته و اشتغال زنان