به سایت موسسه آماج فرا توسعه نگر خوش آمدید

کاربر میهمان

رسالت موسسه، مشارکت و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به سازمانهای یادگیرنده است

  

 

 

 

 

 

دوره های زنان موسسه آماج فرا توسعه نگر

نیم سال دوم سال 1398

 

 

ردیف عنوان دوره زمان برگزاری ساعت برگزاری
1     کاهش اثرات مخرب فضای مجازی بر کودکان 26 آبان- 7 دی ماه 17 -13
2     تربیت جنسی کودکان 27 آبان- 25 آذر 17 -13
3     مهارت های رهبری زنان 28 آبان- 29 دی 17 -13
4     آسیب شناسی ارتباطات زنان در محیط کار 29 آبان – 3 دی 17 -13
5     تربیت چه چیز نیست  4 دی- 2 بهمن 17 -13
6     مدیریت استرس و فرسودگی شغل 8 دی- 2 آذر 17 -13
7     راه های افزایش هوش هیجانی 15 بهمن- 27 آذر 17 -13
8     کنترل خشم و اضطراب 6 اسفند- 16 بهمن 17 -13

  

  

 

شایستگی های مدیریتی موسسه آماج فرا توسعه نگر

نیم سال دوم سال 1398

ردیف عنوان دوره زمان برگزاری ساعت برگزاری
1     تفکر استراتژیک 9 آبان 9-16
2     مهارت های حل مسئله و تصمیم گیری 11 آبان 9-16
3     تفکر انتقادی 17 آذر 9-16
4     تفکر سیستمی و کاربردهای آن در سازمان 18  آذر 9-16
5     حل خلاقانه مساله 25 آذر 9-16
6     شش کلاه تفکر، نگاهی تازه به مدیریت اندیشه 7 دی 9-16
7     اصول کار تیمی 19 دی 9-16
8     مدیریت رفتار سازمانی 22 دی 9-16
9     مدیریت ارتباطات 23دی 9-16
10     مدیریت تعارض سازمانی 26 دی 9-16
11     اصول و فنون مذاکره 21 بهمن 9-16
12     بازیهای آموزش مدیریتی 23 بهمن 9-16
13     فنون تدریس(تکنیک ها و روش تدریس) 25 بهمن 9-16
14     مدیریت عمومی 27 بهمن 9-16
15     مدیریت منابع انسانی 17 اسفند 9-16
16     مدیریت توسعه فردی 19 اسفند 9-16
17     شناخت خود و مردم 21 اسفتد 9-16
18     شناخت راهبران (D I S C) 24 اسفند 9-16

  

  

 

دوره های گروه مدیریت اکتشاف موسسه آماج فرا توسعه نگر

نیم سال دوم سال 1398

ردیف عنوان دوره زمان برگزاری ساعت برگزاری
1     زمین شناسی نفت 24 تا 26 آذر 9-16
2     زمین شناسی ساختمانی 8 تا 10 دی 9-16
3     مبانی پترو فیزیک 12 تا 14 بهمن 9-16
4     هیدرولیک حفاری 4 تا 6 اسفند 9-16

  

  

 

 

دوره های گروه مدیریت بحران موسسه آماج فرا توسعه نگر

نیم سال دوم سال 1398

 

 

ردیف عنوان دوره زمان برگزاری ساعت برگزاری
1     سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 18-19 آذر 9-16
2     آشنایی با خطرات گاز H2S 24-25 آذر 9-16
3     ارگونومی عمومی 26-27 آذر 9-16
4     کمک های اولیه مقدماتی 22-23 دی 9-16
5     ایمنی الکتریسیته 24-25 دی 9-16
6     ایمنی ترافیک و رانندگی تدافعی 12-13 بهمن 9-16
7     مدیریت بحران 26-27 بهمن 9-16
8     مبانی پدافند غیرعامل 3-4 اسفند 9-16