به سایت موسسه آماج فرا توسعه نگر خوش آمدید

کاربر میهمان

رسالت موسسه، مشارکت و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به سازمانهای یادگیرنده است

  

 

 

 

 

 

دوره های زنان موسسه آماج فرا توسعه نگر

 

ردیف عنوان دوره زمان برگزاری ساعت برگزاری
1 تاثیر فضای مجازی بر خانواده 27 فروردین 9-16
2 برقراری تعادل بین زندگی شخصی وکاری 14 اردیبهشت 9-16
3 زنان شاد ، زنان موفق 22 اردیبهشت 9-16
4 مهارت های مدیریتی و رهبری زنان 25 خرداد 9-16
5 تربیت جنسی کودکان 8 تیر 9-16
6 مهارت های ارتباطی و مذاکره زنان 25 تیر 9-16
7 بهداشت روانی زنان 8 مرداد 9-16
8 روشهای نوین تربیت کودکان 23 مرداد 9-16
9 مدیریت استرس در محیط کار زنان 5 شهریور 9-16
10 نقش زنان در توسعه 23 شهریور 9-16

  

  

 

شایستگی های مدیریتی موسسه آماج فرا توسعه نگر

نیم سال اول سال 1398

ردیف عنوان دوره زمان برگزاری ساعت برگزاری
1 اصول و فنون مذاکره 28 فروردین 9-16
2 مهارت های ارتباطی 8 اردیبهشت 9-16
3 تیم سازی و کار تیمی 11 اردیبهشت 9-16
4 فن بیان و آیین سخنوری 23 اردیبهشت 9-16
5 تکنیک های تصمیم گیری و حل مسئله 31 اردیبهشت 9-16
6 کارگاه مربی گری 19 و 20 خرداد 9-16
7 طراحی برنامه توسعه فردی 12 تیر 9-16
8 مهارت های مصاحبه و استخدام 16 تیر 9-16
9 توسعه مبتنی بر شایستگی 19 تیر 9-16
10 مدیریت رفتار سازمانی 23 و 24 تیر 9-16
11 تکنیک های کاربردی نیاز سنجی آموزشی 28 و 29 تیر 9-16
12 مدیریت جانشین پروری و مسیر شغلی 1 و 2 مرداد 9-16
13 مدیریت منابع انسانی 8 و 9 مرداد 9-16
14 مدیریت تعارضات سازمانی 22 و 23 مرداد 9-16
15 مدیریت هوش هیجانی 29 و 30 مرداد 9-16
16 گیمیفیکشن 6 شهریور 9-16
17 آسیب شناسی منابع انسانی 10 شهریور 9-16
18 اصول بایگانی و گردش مکاتبات 13 شهریور 9-16
19 ارزیابی اثر بخشی آموزش 27 شهریور 9-19