به سایت موسسه آماج فرا توسعه نگر خوش آمدید

کاربر میهمان

رسالت موسسه، مشارکت و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به سازمانهای یادگیرنده است

رزومه مدیر عامل

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات فردی

 • نام و نام خانوادگی: فرزانه فرزادنیا
 • شماره همراه: 09197107278
 • پست الکترونیک: farzadnia2009@gmail.com

سوابق تحصیلی

 • دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی) تهران
 • کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی تهران
 • کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی  دانشگاه علامه طباطبایی تهران
 • مدرک تولیمو زبان انگلیسی از وزارت علوم 

سوابق پژوهشی

 • چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی فصلنامه علوم مدیریت ایران 1390( تاثیر هوش هیجانی بر سبک همکاری و مصا لحه)
 • چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی فصلنامه علوم مدیریت ایران 1391( تاثیر هوش هیجانی بر سبکهای مدیریت تعارض)
 • چاپ مقاله در شماره 212 مجله تدبیر1387( مدلهای فرایند مربیگری در مدیریت)
 • چاپ مقاله در مجله مدیریت شماره 152-151 وابسته به انجمن مدیریت ایران 1387( زمان آن فرا رسیده که مفهوم سازمان یادگیرنده را کنار بگذاریم)
 • چاپ مقاله در مجله علمی آموزشی رشد مدیریت 1391( ویژ گی مدیران از نظر امام رضا (ع))
 • چاپ مقاله در ماهنامه تربیت 1391 ( بررسی رابطه منبع کنترل و خلاقیت در مدیران)
 • International Contemporary Research in Education Journal 2012.U.k( The Relationship between EQ and Conflict management styles among Teachers)

همایش ها

 • اولین سمینار بین المللی مدیریت ، نواوری وکارافرینی در شیراز،1389  ( مربیگری رویکرد نوین در مدیریت)
 • اولین سمینار بین المللی مدیریت ، نواوری وکارافرینی در شیراز 1389 ( تاثیر موضع کنترل بر خلاقیت مدیران منطقه 18 آموزش و پرورش)
 • چهارمین همایش ملی آموزش ، دانشگاه رجایی تهران ، ارایه به صورت پوستر،1391 ( مقایسه ویژگی های شخصیتی کارآفرینان در میان دانش جویان متمایل به استخدام دولتی و دانش جویان کار آفرین و تاثیر آموزش دانشگاهی بر آن در دانشکده های فنی دانشگاه تهران)
 • سمینار رسالت معلم در چشم انداز 1404 ، ارایه به صورت پوستر ( نقش معلمان در رویکرد مربیگری در مدارس)
 • پذیرش مقاله در سمیناربین المللی آموزش در ترکیه 2012 به صورت ارایه حضوری( بررسی رابطه هوش هیجانی و تاب آوری بر سبکهای مدیریت تعارض)
 • همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال در ایران ،1392، به صورت ارایه پوستر( واكاوي چالش ها وفرصت هاي نظام آموزش فني و حرفه اي انگلستان در دوره متوسطه: دلالت هايي براي ايران)
 • اولین همایش مجازی ره آوران آموزش،1392،مربیگری در آموزشهای ضمن خدمت
 • پذیرش مقاله در سمیناربین المللی آموزش در ترکیه 2012 به صورت سخنرانی( بررسی رابطه هوش هیجانی و تاب آوری بر سبکهای مدیریت تعارض )
 • پذیرش مقاله در سمیناربین المللی آموزش در ترکیه 2013 به صورت سخنرانی( بررسی  مهارتهای اساسی در محتوای کتب دوره ابتدایی)
 • پذیرش مقاله در سمینار آموزش بارسلونا در 2012 به صورت ارایه "آن لاین"( مقایسه سبکهای مدیریت تعارض در مدیران مدارس خصوصی و مدارس دولتی شهر کرمانشاه)
 • پنجمین همایش ملی آموزش، دانشگاه شهید رجایی، ارائه به صورت پوستر،تهران 1393( بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تاب آوری)
 • پذیرش مقاله در همایش بین المللی فلسفه تعلیم و تربیت ،دانشگاه خوارزمی،تهران.1393( مبانی نظری آموزشهای ضمن خدمت)

پروژه های انجام شده

 • مشاور و مجری پروژه بررسی اثر بخشی آموزشهای ضمن خدمت در شرکت توسعه منابع آب و نیرو ایران “1389-1390
 • مشاور پروژه "عوامل تاثیر گذار بر بهره وری کارکنان حوزه ستادی وزارت نیرو" 1386-1387
 • مشاور و مجری پروژه طراحی نظام آموزش سازمان زیبا سازی شهرداری تهران.1391
 • پروژه"تاثیر موضع کنترل بر خلاقیت مدیران منطقه 18 آموزش و پرورش"1387
 • پروژه "تاثیر هوش هیجانی و تاب آوری بر سبکهای مدیریت تعارض در دبیران منطقه 18" 1390 -1391
 • پروژه "تاثیر هوش هیجانی بر سبکهای مدیریت تعارض سرپرستاران بیمارستان میلاد" 1389
 • پروژه "تاثیر هوش هیجانی بر سبکهای مدیریت تعارض دبیران منطقه18 و تاثیر آن بر روش تدریس" 1390
 • پروزه اعتبار سنجی پرسشنامه سبکهای انگیزش در  شرکت نفت و گاز پارس1394
 • پروژه اعتبار سنجی پرسشنامه سبک یادگیری در شرکت نفت و گاز پارس 1394
 • پروژه شناسایی جو انتقال یادگیری در شرکت نفت و گاز پارس 1394
 • پروژه نیاز سنجی در  شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران1394
 • طراحی مدل برنامه درسی محیط کار بر مبنای شایستگی در آموزش و توسعه مدیران پروژه شرکت نفت و گاز پارس1395
 • طراحی نظام آموزشی کانون وکلا، آموزشهای ضمن خدمت وکلا. در حال اجرا

مباحث تدریس شده

 • روابط اثر بخش سازمانی ،نحوه برخورد با مشتری و ارباب رجوع
 • مدیریت عمومی و اصول مدیریت ،رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی
 • مانیتورینگ آموزش ، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت تعارض در سازمان،هوش هیجانی و راههای افزایش آن و کاربردآن در سازمانها، آموزش فعال Active Training ، Train The Trainer ، روشها و فنون تدریس
 • مدیریت منابع انسانی ،تحول و نوآوری ،مدیریت استرس و زمان
 • مهارتهای تصمیم گیری و حل مسئله ،چگونگی استفاده از زبان بدن در سازمان  و ارتباطات، فنون مذاکره و گفتگو، روشها و مهارتهای برنامه ریزی ، مهارتهای مدیران ومدیریت
 • طرح تکریم و اخلاق حرفه ایی ، موفقیت فردی ،روشهای نیاز سنجی آموزشی ، برقراری روابط موثر با دیگران، مهارتهای زندگی، مهارتهای شنونده خوب بودن، مدیریت توسعه ، آشنایی با مبانی مدیریت و برنامه ریزی ،برنامه ریزی توسعه ،روانشناسی صنعتی یا کار ،اقتصاد آموزش ،مدیریت تغییر
 • زبان عمومی و تخصصی رشته مدیریت و حسابداری
 • DACUM, Coaching and Mentoring,

گواهینامه

 • کاربرد بازی در آموزش Gamification از دانشگاه گرانوبل فرانسه
 • مربیگری ازFCCI

تالیف کتاب

 • اصول روانشناسی کار یا صنعتی ( انتشارات گسترش علوم پایه تهران، 1392)