به سایت موسسه آماج فرا توسعه نگر خوش آمدید

کاربر میهمان

رسالت موسسه، مشارکت و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به سازمانهای یادگیرنده است

رزومه خانم نوروزی

 

 

 

اطلاعات فردی

 • نام و نام خانوادگی: ریحانه ملانوروزی
 • شماره تلفن :88907402
 • شماره همراه: 09123261775
 • پست الکترونیک: reyhanemollanoroozi@gmail.com

سوابق تحصیلی

 • دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 1/2/94
 • کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 5/5/87
 • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، 7/6/95
 • کارشناسی علوم تربیتی آموزش و پرورش کودکان استثنایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 20/11/83

سوابق تدریس

 • مدرس مدعو حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن از نیمسال اول 89-88 تا نیمسال دوم84-85
 • مدرس حق التدریس دانشگاه علمی کاربردی واحد زنده یاد آیت الله موحدی ساوجی لواسان
 • مدرس موسسه آموزش عالی پیام نورندا در مقطع کارشناسی ارشد
 • مدرس موسسه آموزش عالی پیام نورهادی در مقطع کارشناسی

سوابق داوری

 • همکاری در کمیته اجرایی نخستین همایش ملی علوم تربیتی وروانشناسی شهرستان مرودشت (1393)

عضویت انجمن‌ها

 • انجمن مدیریت ایران
 • انجمن مدیریت آموزشی ایران

سوابق کاری

 • مدیرداخلی موسسه آماج فراتوسعه نگر

دوره های آموزشی گذرانده

 • کارگاه یک روزه مدیریت آموزش مباحث درسی دکترمحمد رضا بهرنگی
 • کارگاه یک روزه مدیریت بر مستند سازی مباحث درسی دکترمحمد رضا بهرنگی
 • کارگاه یک روزه تدوین سناریوی کاربرد الگوهای تدریس و الگوی مدیریت آموزش مباحث درسی دکترمحمد رضا بهرنگی
 • Workshop on The role of organization culture in developing national efficiency :The   first International to the Conference on Political Epic & Economic13, 14 February2014. Tehran, Iran
 • Workshop on Coercive diplomacy in foreign policy strategy of USA to Iran: The first International to the Conference on Political Epic& Economic13,14 February 2014 Tehran, Iran
 • Workshop on Economic Epic (Resistive economy) and the investigation of its dimensions: The first International to the Conference on Political Epic& Economic13, 14February 2014 Tehran,Iran
 • Workshop on an An introduction to the crimes of capital market field(stock exchange): The first International to the Conference on Political Epic & Economic13, 14February 2014 Tehran, Iran
 • Workshop on The role of new accounting methods and management in reduction of costs: The first International to the Conference on Political Epic& Economic13, 14 February 2014 Tehran, Iran

تالیف کتاب

 • صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمی. تهران: نشر آوای نور.

مقالات ارائه شده در همايشها و کنفرانسها

 • بررسي رابطه سرمايه روانشناختی و عملکرد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان چرداول (استان ایلام) (نخستین همایش ملی علوم تربیتی وروانشناسی) (1393)
 • رابطه بین استرس شغلی وابعاد فرسودگی شغلی دربین معلمان مقطع ابتدایی شهرایلام (اولین کنگره علوم تربیتی وآسیب‌های اجتماعی) (1393)
 • رابطه بين هوش سازماني وتوانمندسازي اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد سلامی(اولين کنفرانس بين المللي حماسه سياسي واقتصادي با رويکردي برمديريت وحسابداري)(1392)
 • بررسي رابطه سرمايه اجتماعي وانگيزش تحصيلي در دانشگاه شهيد بهشتي تهران(اولين کنفرانس بين المللي حماسه سياسي واقتصادي با رويکردي برمديريت وحسابداري)(1392)
 • Study the Relationship Between  Psychological Capital And Organizational Performance Of Elementary School Teachers In Tehran(2014). Journal of Current Life Sciences. Atena masnabadi, Amaneh Masnabadi,  Azam Masnabadi,  Ali Amini, Reyhaneh mollaNowroozi, International
 • Evaluating the Correlation between the Education Organization Managers' Thinking Style in Tehran Province and Their Rate of Change Acceptance (2012). Australian Journal of Basic and Applied Sciences. R. Mollanorouzi
 • The Relation Between Stress And Individual Efficiency Of High School Principals. Australian Journal of Basic and Applied Sciences (2012). R. Mollanorouzi, F. Masteri Farahani and A. Hosseinzadeh.
 • Investigating of Strategic Thought of Department Heads of Islamic Azad Universities. Australian Journal of Basic and Applied Sciences (2012). M. Kazemi and R. Mollanorouzi
 • Connection between Creativity and Rehabilitation of Faculty of Islamic Azad University, Marvdasht Campus. American Journal of Scientific Research (2012). R. Mollanorouzi. A.Amini. and 1A. Hosseinzadeh.

طرح های پژوهشی

 • مهمترین علل تمایل مصرف کنندگان داخلی به مصرف کالاها ومحصولات مشابه خارجی (همکارطرح)

مقالات در نوبت چاپ

 • موانع به کارگیری ITوICT درآموزش و پرورش شهرتهران. انجمن مدیریت ایران. ریحانه ملانوروزی و فاطمه فراهانی.