به سایت موسسه آماج فرا توسعه نگر خوش آمدید

کاربر میهمان

رسالت موسسه، مشارکت و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به سازمانهای یادگیرنده است

رزومه آقای دکتر نظری

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات فردی

 • نام و نام خانوادگی:  عباس نظری
 • شماره همراه: 09121997631
 • پست الکترونیک: nazarieducation@gmail.com

 

   

 

سوابق تحصیلی

 

 • دکترای DBA در موسسه آموزشی بهار
 • کارشناسی ارشد MBA  در سازمان مدیریت صنعتی
 • کارشناسی  فیزیک  در دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق کاری

 • 15 سال درسمت رییس آموزش و برنامه ریزی  در "مدیریت اکتشاف و تولید شرکت ملی نفت ایران"
 • 6 سال در سمت رییس گروه پروژه های آموزشی در  "شرکت راهبران صنایع ملی پتروشیمی"
 • 5 سال در سمت رییس مجتمع آموزشی نفت محمود آباد در " شرکت ملی نفت ایران"
 • 1 سال در سمت مدیر عامل در " شرکت ره آوران اندیشه"
 • 1 سال در سمت مدیر عامل "  شرکت اکتشاف و توسعه"
 • 1 سال در سمت مشاور مدیریت " موسسه آموزشی دانشوران نسل آینده"
 • 1 سال در سمت مشاور مدیریت " موسسه آموزشی آماج فرا توسعه"

سوابق تدریس

 • پرورش کارمندان
 • پرورش مهارتهای سرپرستی
 • پرورش پیشرفته مهارتهای سرپرستی
 • مبانی مدیریت
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت رفتار سازمانی
 • استرس های شغلی
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت بازاریابی
 • شناخت مردم و شناخت رهبران