به سایت موسسه آماج فرا توسعه نگر خوش آمدید

کاربر میهمان

رسالت موسسه، مشارکت و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به سازمانهای یادگیرنده است

رزومه آقای دکتر نظری

 

 

 

 

 

 

 

          

اطلاعات فردی

نام و نام خانوادگی: عباس نظری

شماره تلفن :88322389

شماره همراه: 09121997631

پست الکترونیک: Nazarieducation@gmail.com

 

سوابق تحصیلی

دکتری مدیریت DBA   موسسه آموزشی بهار(موضوع پایان نامه :  تاثیردوره D.B.A درشایستگی های مدیران و دانش آموختگان با پروفسور الوانی)

کارشناسی ارشد MBA سازمان مدیریت صنعتی (باپروژه نقش آموزش های مجازی با پروفسور روستا)

کارشناسی فیزیک دانشگاه فردوسی

 

سوابق تدریس

صول بنیادین رفتار فردی

نگرش و رضایت شغلی

شخصیت و ارزش ها

ادراک و تصمیم گیری فردی

مفاهیم و انگیزش

هوش هیجانی

مبانی رفتار گروه

شناخت تیم های کاری

ارتباطات

روابط بین گروهی و تعارض

مبانی ساختار سازمان

نوآوری و تغییر

فرآیند های تصمیم گیری

فنون تصمیم گیری گروهی

قدرت و سیاست

اندیشه های ادوارد دوبونو  در مورد تفکر

تفکر استراتژیک

فریب های ذهنی در تفکر نقاد

تفکر انتقادی و آگاهانه زیستن

 هنر  تفکر راهبردی

هنر پرسشگری

ابزار های بهبود مستمر کیفیت

شناخت خود با M.B.T.I

شناخت رهبران  DISC

مدیریت استراتژیک

مدیریت منابع انسانی

مدیریت بازاریابی

 

 

 

 

سازمان هایی که درآن تدریس شده

مجموعه نفت از جمله مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

شرکت ملی صنایع پتروشیمی( راهبران )

مرکز آموزش نفت محمود آباد

 

 

 

 

 

مقالات ارائه شده

         

آموزش  از راه دور ( و تهیه اولین محصول آن در ایران ) در سازمان مدیریت صنعتی

آموزش و پرورش در جامعه ایران

توانمند سازی نیاز حیاتی دانش آموختگان

شایستگی های مورد نیاز دانش آموختگان و مدیران

بررسی مدل های شایستگی برای مدیران

تحول و رشد علم در ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوابق کاری

مدیریت اکتشاف و تولید شرکت ملی نفت ایران (  13 سال درسمت رییس آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی )

شرکت راهبران صنایع ملی پتروشیمی (8سال در سمت رییس گروه پروژه های آموزشی)

شرکت ملی نفت ایران ( 5سال در سمت رییس مجتمع آموزشی نفت محمود آباد)

شرکت ره آوران اندیشه (1 سال در سمت مدیر عامل)

شرکت اکتشاف و توسعه (1 سال در سمت مدیر عامل)

شرکت دانشوران نسل آینده  ( 1 سال در سمت مشاور مدیریت)

موسسه آموزشی آماج فرا توسعه نگر ( 1سال در سمت  مشاور مدیریت)