به سایت موسسه آماج فرا توسعه نگر خوش آمدید

کاربر میهمان

رسالت موسسه، مشارکت و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به سازمانهای یادگیرنده است

آقای ابراهیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات فردی

  • نام و نام خانوادگی:   رضا ابراهیمی
  • شماره همراه: 09133101247
  • پست الکترونیک: 3-ebrahimi1340@YAHOO.com

سوابق تحصیلی

  • کارشناسی ارشد  مدیریت اجرایی
  • کارشناسی   اقتصاد نظری دانشگاه مازندران

سوابق کاری

  • رئیس قسمت کارکنان  شرکت برق منطقه­ای باهنر
  • مدیر دفتر سازماندهی و بهبود روشها  شرکت برق منطقه­ای باهنر
  • مدیر دفتر برنامه­ریزی منابع انسانی و آموزش شرکت برق منطقه­ای اصفهان
  • مدیر دفتر مدیریت استراتژیک و بهبود بهره­وری شرکت برق منطقه­ای اصفهان
  • مدیر دفتر توسعه منابع انسانی و بهبود بهره­وری  شرکت مدیریت شبکه برق ایران