به سایت موسسه آماج فرا توسعه نگر خوش آمدید

کاربر میهمان

رسالت موسسه، مشارکت و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به سازمانهای یادگیرنده است

مقالات مدیریتی

ردیف عنوان مقاله لینک
1 ارائه ‏چارچوبي ‏براي‏ آموزش‏ و‏توسعه‏ منابع ‏انساني‏ در‏پروژه هاي‏ پيچيده ‏ايران مشاهده
2 بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تاب آوری بر مدیریت تعارض در بین معلمان زن مقطع دبیرستان منطقه 18 آموزش و پرورش شهر تهران مشاهده
3 زمان آن رسیده که مفهوم " سازمان یادگیرنده " را کنار بگذاریم مشاهده
4 بررسی سبکهای مدیریت تعارض در سرپرستاران بیمارستان میلاد تهران مشاهده
5 بررسی تطبیقی مدلهای شایستگی مدیران پروژه 1 شرکت نفت و گاز پارس با مدل شایستگی ICCPM مشاهده
6 سنجش رابطـه هـوش هيجـاني و سـبك هـاي همكـاري و مصالحه در سرپرستان بيمارستان ميلاد مشاهده
7 بررسی عوامل تاثیر گذار بر بهره وری کارکنان حوزه ستادی وزارت نیرو مشاهده
8 برنامه درسی محیط کار بر مبنای شایستگی در سازمان های پروژه محور مشاهده