به سایت موسسه آماج فرا توسعه نگر خوش آمدید

کاربر میهمان

رسالت موسسه، مشارکت و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به سازمانهای یادگیرنده است

مبانی مدیریت

از : دکتر اعرابی

مبانی مدیریت

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

از:دکتر اعرابی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مفاهیم مدیریت استراتژیک

از:دکتر اعرابی

مفاهیم مدیریت استراتژیک

فرهنگ واژگان رفتار سازمانی

از:دکتر اعرابی

فرهنگ واژگان رفتار سازمانی

تحقیقات بازاریابی

از:دکتر اعرابی

تحقیقات بازاریابی

69 بازی مبتنی بر یادگیری

از:آقای مسعود دوج

69 بازی مبتنی بر یادگیری

استراتژی تدریس

از :آقای مسعود دوج

استراتژی تدریس

مدیریت بحران

از:مهندس توکلی

مدیریت بحران

اصول و مبانی مدیریت بحران در صنایع

از :مهندس توکلی

اصول و مبانی مدیریت بحران در صنایع

فرماندهی حادثه

از:مهندس توکلی

فرماندهی حادثه

سناریو نویسی در حوادث صنعتی

از:مهندس توکلی

سناریو نویسی در حوادث صنعتی

ارزیابی خطر

از:مهندس توکلی

ارزیابی خطر

مذاکره در HSE

از:مهندس غلامحسین پرمون

مذاکره در HSE

استاندارد ایمنی ، بهداشت و محیط زیست

از:غلامحسین پرمون

استاندارد ایمنی ، بهداشت و محیط زیست

آتش نشانی و اطفای حریق

از:غلامحسین پرمون

آتش نشانی و اطفای حریق

آشنایی با سیستم اعلام و اطفای حریق

از:غلامحسین پرمون

آشنایی با سیستم اعلام و اطفای حریق

آشنایی با سیستمهای مدیریتی HSE

از:غلامحسین پرمون

آشنایی با سیستمهای مدیریتی HSE

آشنایی با مخازن ذخیره

از:غلامحسین پرمون

آشنایی با مخازن ذخیره

آشنایی با تجهیزات حفاظت فردی

از:غلامحسین پرمون

آشنایی با تجهیزات حفاظت فردی

آمادگی و مقابله با سوانح جمعی

از:غلامحسین پرمون

آمادگی و مقابله با سوانح جمعی

از حادثه آموخت

از:غلامحسین پرمون

از حادثه آموخت

پدافند غیر عامل در نفت گاز پتروشیمی

از:غلامحسین پرمون

پدافند غیر عامل در نفت گاز پتروشیمی

بیماریهای ناشی از کار و پیشگیری از آن

از:غلامحسین پرمون

بیماریهای ناشی از کار و پیشگیری از آن

راهنمای پرمیت سیستم مجوز انجام کار

از:غلامحسین پرمون

راهنمای پرمیت سیستم مجوز انجام کار

کنترل منابع انرژی بالقوه خطرناک

از:غلامحسین پرمون

کنترل منابع انرژی بالقوه خطرناک

گاز هیدروژن سولفید و راههای مقابله با آن

از:غلامحسین پرمون

گاز هیدروژن سولفید و راههای مقابله با آن

مبانی ایمنی صنعتی

از:غلامحسین پرمون

مبانی ایمنی صنعتی

مدیریت بحران

از:غلامحسین پرمون

مدیریت بحران

مدیریت واکنش در شرایط اضطراری

از:غلامحسین پرمون

مدیریت واکنش در شرایط اضطراری

روانشناسی کار

از:دکتر فرزانه فرزادنیا

روانشناسی کار

Approaches to Training and Development

Approaches to Training and Development

BEYOND TRAINING AND DEVELOPMENT

BEYOND TRAINING AND DEVELOPMENT

Body Language for Competent Teachers

Body Language for Competent Teachers

Competence Based Education and Training(CBET)

Competence Based Education and Training(CBET)

Competency Based Education and Training

Competency Based Education and Training

e-Learning, e-Education, and Online Training

e-Learning, e-Education, and Online Training

The Handbook of Competency Mapping

The Handbook of Competency Mapping

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

IMPROVING ON-THE-JOB TRAINING

IMPROVING ON-THE-JOB TRAINING

Learning, Training, and Development in Organizations

Learning, Training, and Development in Organizations

Microlearning In Your Training Framework

Microlearning In Your Training Framework

Mobile Learning

Mobile Learning

Rapid Training Development

Rapid Training Development