به سایت موسسه آماج فرا توسعه نگر خوش آمدید

کاربر میهمان

رسالت موسسه، مشارکت و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به سازمانهای یادگیرنده است

�������� ������������ ����������

دوره های گروه عمومی - HSE


دوره گروه بهداشت - HSE


دوره ای گروه ایمنی - HSE


 

دوره های گروه محیط زیست - HSE


 

دوره های تخصصی پدافند غیر عامل و مدیریت بحران