به سایت موسسه آماج فرا توسعه نگر خوش آمدید

کاربر میهمان

رسالت موسسه، مشارکت و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به سازمانهای یادگیرنده است

دوره آموزش تربیت مدرسان و استادان حرفه ای برای صنعت

مخاطبین دوره : کلیه دانش آموختگان دانشگاهی ، صرف نظر از رشته و مدرک دانشگاهی بوده که تمایل به تدریس در مراکز صنعتی و دانشگاهی کشور دارند.

هدف موسسه :ایجاد کارآفرینی و انتخاب و تامین استادان خود و دیگر مراکز صنعتی است.

بااذعان بر این واقعیت که دانش آموختگان دانشگاهی از مهارت های لازم و کافی برای تدریس برخوردار نیستند.

محتوای دوره:

  روان شناسی یادگیری

کاربرد بازی در آموزش

روشهای نیازسنجی

زبان بدن مدرسان حرفه ای

طراحی محتوا

اصول یادگیری بزرگسالان

مربی گری در آموزش

طراحی سوال

تکنولوژی آموزش

ارزیابی یادگیری

روشهای تدریس در صنعت

شهریه: مبلغ 600 هزارتومان که شامل صدور گواهینامه و دو میان وعده پذیرایی می باشد.

استادان دوره:

  1. سرکار خانم دکتر ارشدی استاد دانشگاه

  2. جناب آقای دکتر صفایی استاد دانشگاه و مدیر مطالعات استراتژیک

  3. سرکار خانم دکتر فرزادنیا استاد دانشگاه و مدیر عامل موسسه آموزشی آماج فرا توسعه نگر

  4. جناب آقای دکتر نظری مشاور در مدیریت و بهبود آموزشهای صنعتی